החסכמים של HIHIPPO זכו במגוון מדליות ותעודות והנה הן לפניכם...

קבלת מדליה 2004 ארה"ב

קבלת תעודה 2004 ארה"ב

קבלת גביע 2004 טיוואן

קבלת תעודה 2004 טיוואן

קבלת גביע 2004 קוראה

קבלת תעודה 2004 קוראה

קבלת מדליה 2004 שוויץ

קבלת תעודה 2004 שוויץ